Kính áp tròng

Kính áp tròng là loại thấu kính mỏng làm từ chất dẻo được đặt trực tiếp lên bề mặt con ngươi để điều chỉnh các tật khúc xạ của mắt.
Trang:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Grid  List 
Trang:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Grid  List